Projektu vērtēšanas rezultāti projektiem laika periodā 16.10.-31.10.2022.!

30.11.2022

PPP biedrība "Zied zeme” saskaņā ar normatīvajiem aktiem par valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanu lauku attīstībai apakšpasākumam "Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju" ir izvērtējusi nepārtrauktās kārtas LEADER projektu iesniegumus, kas iesniegt laika periodā no 16.10.-31.10.2022.

Jau pirmājās projekta konkursa Rīcībā 1.1. " Atbalsts jaunu produktu un pakalpojumu radīšanai, esošo produktu un pakalpojumu attīstīšanai, to realizēšanai tirgū un kvalitatīvu darba apstākļu radīšanai"  izsludināšanas dienās tika saņemti 4 projekti, kuru kopējais publiskais finansējums sasniedza 137 454.84 EUR jeb 80% no izsludinātā, līdz ar to, tika paziņots par nepārtrauktās kārtas apturēšanu 20.11.2022.

Ir izvērtēti pirmie iesniegtie, proti, 4 vērtēšanai iesniegtie projekti un no tiem pozitīvu vērtējumu ir ieguvuši 3 projekti, par kopējo publisko finansējumu 88 454.84 EUR, savukārt viens projekts nav ieguvis apstiprināšanai nepieciešamo minimālo punktu skaitu. 

Projektu saraksts pieejams šeit. 

Lēmums par projekta atbilstību PPP biedrība "Zied zeme" Sabiedrības virzītas vietējās attīstības (SVVA) stratēģijai un individuālo projekta vērtēšanas kritēriju kopsavilkums 5 darba dienu laikā tiks iesniegts Lauku atbalsta dienesta EPS sistēmā.

Savukārt, laika posmā no 01.11.-20.11.2022. Rīcībā 1.1. " Atbalsts jaunu produktu un pakalpojumu radīšanai, esošo produktu un pakalpojumu attīstīšanai, to realizēšanai tirgū un kvalitatīvu darba apstākļu radīšanai"  iesniegti 8 projekti, to kopējais publiskais finansējums sasniedz 152 635.38 EUR un vērtēšanas rezultāti tiks publicēti pēc 21.12.2022. 

Papildu informācija:

Linda Cīrule,

SVVA administratīvā vadītāja. 

Tālruņa nr. 25623775

E-pasts: linda@ziedzeme.lv