PPP biedrības "Zied zeme" 2021. gada pārskats

05.07.2022

30. jūnijā Lielvārdes mācītājmuižā norisinājās PPP biedrības "Zied zeme" Biedru Sapulce, kurā tika apstiprināts biedrības 2021. gada pārskats, kuru sagatavoja biedrības valde. 

PPP biedrības "Zied zeme" gada pārskatā ir apkopots visas biedrības īstenotās aktivitātes 2021. gadā. Pārskatā iekļauta informācija par:

  • Starptautiskajiem sadarbības projektiem -  "Smart Villages LEADER Network", "Local CraftUp" un "European cooperation project of coworking spaces".
  • Nacionālā līmeņa sadarbības projektiem  - "KOPA / Kopienu pārdomāta attīstība" un “Apkārt Rīgai – vienots tūrisma piedāvājums”.
  • LEADER pieejas īstenošanu, izsludinot nepārtraukto LEADER projektu pieņemšanu, kā arī organizējot LEADER projektu sagatavošanas skolu
  • Kopfinansēsanas platformu Projektubanka.lv, publicējot 51 projektus no 91 iesniegtā projekta
  • Organizācijas svarīgākie sasniegumi pārskata gadā un tās attīstības perspektīvas
2021. gada pārskata saturs:

  • Vadības ziņojuma 3-30.lpp.
  • Finanšu pārskats 31-32.lpp.
  • Finanšu pārskata pielikums 33-37.lpp.
  • Administratīvo izdevumu pārskats 38.lpp.

 

Gada pārskata latviešu valodā pieejams šeit:

PPP biedrības "Zied zeme" 2021. gada pārskats. 

 

image, 452x71px, 28.81 KB

Publisko un privāto partnerattiecību biedrība „Zied zeme” īsteno Sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.–2020. gadam apakšpasākumā "Vietējās rīcības grupas darbības nodrošināšana un teritorijas aktivizēšana". Vairāk informācijas par Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai pieejams Eiropas Komisijas tīmekļa vietnē.