Projektu vērtēšanas rezultāti projektiem laika periodā no 10.01.-14.02.2022.!

11.03.2022

PPP biedrība "Zied zeme” saskaņā ar normatīvajiem aktiem par valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanu lauku attīstībai apakšpasākumam "Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju" ir izvērtējusi nepārtrauktās kārtas LEADER projektu iesniegumus, kas iesniegt laika periodā no 10.01.-14.02.2022.

No 11 vērtēšanai iesniegtiem projektiem pozitīvu vērtējumu ir ieguvuši 5 projekti, par kopējo publisko finansējumu 125 423,66 EUR, 6 projekti nav ieguvuši apstiprināšanai nepieciešamo minimālo punktu skaitu vai noraidīti, kā neatbilstoši vietējās attīstības stratēģijai.

Projektu saraksts pieejams šeit. 

Lēmums par projekta atbilstību PPP biedrība "Zied zeme" Sabiedrības virzītas vietējās attīstības (SVVA) stratēģijai un individuālo projekta vērtēšanas kritēriju kopsavilkums 5 darba dienu laikā tiks iesniegts Lauku atbalsta dienesta EPS sistēmā.

 

Papildu informācija:

Linda Cīrule,

SVVA administratīvā vadītāja. 

Tālruņa nr. 25623775

E-pasts: linda@ziedzeme.lv

image, 452x71px, 28.81 KB