Piesakies LEADER projektu skolai!

13.11.2021

PPP biedrība “Zied zeme” organizē LEADER projektu sagatavošanās skolu un aicina pieteikties potenciālos LEADER projektu iesniedzējus, kuriem ir ambiciozi mērķi veidot vai attīstīt jau esošu uzņēmumu mūsu darbības  teritorijā: Baldones pilsētā, Baldones pagastā un Ogres novadā.

LEADER projektu skola norisināsies no 24. novembra līdz 22. decembrim trešdienās no plkst. 18:00-20:00, ZOOM.us platformā, kurā soli pa solim atbildēsim uz jautājumiem, kas nepieciešami kvalitatīva projekta sagatavošanā.

Tās mērķis ir atbalstīt jaunu produktu un pakalpojumu radīšanu, kā arī palīdzēt šos projektus realizēt. Pēc skolas absolvēšanas projekti varētu piesaistīt investīcijas un atrast partnerus, lai uzsāktu komercializēšanu.

Mācību saturs:
  • 24. novembris plkst. 18:00-20:00. Ievads: Atbalsta saņemšanas nosacījumi uzņēmējdarbības rīcībām: Kas ir LEADER? Kas ir VRG? Kas ir SVVA? Normatīvo aktu bāze, vērtēšanas kritēriji, projektu piemēri. 
  • 1. decembris plkst. 18:00-20:00. EPS veidlapa: Projektu iesnieguma sagatavošana Lauku atbalsta dienesta Elektroniskās pieteikšanās sistēmā (EPS), EPS projekta iesnieguma aizpildīšana saskaņā ar vērtēšanas kritērijiem, pašvērtējums.
  • 8. decembris plkst. 18:00-20:00. Administratīvā vērtēšana: Lauku atbalsta dienesta vērtējums: Biežāk pieļautās kļūdas. Pavaddokumenti tsk. iepirkums, būvniecība, cenu aptaujas veikšana un citu projekta iesnieguma pavaddokumentu sagatavošana un noformēšana, to augšuplādēšana EPS sistēmā. Lauku atbalsta dienesta Lielrīgas reģionālā lauksaimniecības pārvalde: Solvita Ķikāne, pārvaldes vadītāja un Linda Bērziņa, Valsts atbalsta un LEADER pasākumu daļa. 
  • 15. decembris plkst. 18:00-20:00. Mārketings: tirgus izpēte, risku analīze, preču realizācijas kanāli, mērķauditorijas noteikšana, publicitāte, projektu piemēri.
  • 22. decembris plkst. 18:00-20:00. Finanses: naudas plūsma, projekta uzraudzība, saistības, sasniedzamo rādītāju izpilde, finansējuma avoti.
“LEADER projektu skola sniegs iespēju regulāri un sistemātiski attīstīt savu ideju. Visā programmas garumā varēs uzdot jautājums gan par projekta sagatavošanu, gan iepazīties ar līdzīgi domājošiem cilvēkiem un iespējams atrast komandu idejas realizēšanai. Procesā piedalīsies pieredzējuši projektu īstenotāji, kuri sniegs atbalstu jauno ideju dzīvotspējas testēšanā un dalīsies ar savām zināšanām, tā palīdzot dalībniekiem izvērtēt savu ideju komerciālo potenciālu pirms pieņemt lēmumu par visa laika veltīšanu šo ideju tālākai attīstīšanai." – saka PPP biedrības “Zied zeme” un LEADER skolas vadītāja Linda Cīrule, kurai ir Prof.Mg.MBA Uzņēmējdarbības vadībā un ilggadēja pieredze LEADER projektu konsultēšanā.
Iepriekšējā pieteikšanās LEADER projektu skolai ir obligāta līdz 22.11.21. šeit.
Svarīgi: LEADER projektu skolas dalībniekiem nebūs pieejams ieraksts, lai organizatori varētu nodrošinātu dalībnieku kvalitatīvu iesaisti darba procesā, kura dalībniekiem noderēs veiksmīgu projektu izstrādē. 
image, 452x71px, 28.81 KB