5.kārtas (2017. gada 11. septembra-11.oktobra) LEADER projektu konkursa rezultāti

17.11.2017

PPP biedrība "Zied zeme” saskaņā ar normatīvajiem aktiem par valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanu lauku attīstībai apakšpasākumam "Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju" ir izvērtējusi 5. projektu iesniegumu konkursa kārtā iesniegto projektu atbilstību Sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģijai 2015-2020.

No 13 vērtēšanai iesniegtiem projektiem pozitīvu vērtējumu ir ieguvuši 8 projekti, attiecīgi 5 projekti nav savākuši apstiprināšanai nepieciešamo minimālo punktu skaitu.

Lēmumu par projekta iesnieguma apstiprināšanu vai noraidīšanu Lauku atbalsta dienests pieņem triju mēnešu laikā.  Ja būs nepieciešama papildinformācija, Lauku atbalsta dienests sazināsies ar katru iesniedzēju individuāli. 

Nākamā projektu iesniegumu pieņemšanas kārta plānota 2018. gada sākumā. 

5. kārtas izvērtēto projektu saraksts

 

Papildus informācija:

Linda Cīrule 

tālruņa nr. 25623775

e-pasts:  linda@ziedzeme.lv