Konkursa rezultāti!!!

22.08.2011

Piedāvājam iespēju iepazīties ar 2011.gada projektu konkursa rezultātiem un pozitīvo statistiku, kas veicina mūsu teritorijas ilgtspējīgu attīstību.

Šis gads ir visražīgākais no visiem iepriekšējiem gadiem, jo tika iesniegti 99 projektu pieteikumi par kopējo summu 858 616.50Ls. Uz doto brīdi, šis ir lielākais projektu skaits vienā izsludinātajā konkursa kārtā starp visām 42 Latvijas VRG (vietējām rīcības grupām). Varam lepoties, ka dzīvojam aktīvā teritorijā, kur dzīvo un darbojas aktīvi iedzīvotājiem, kuri vēlas uzlabot dzīves kvalitāti un vidi, kurā dzīvojam. Šogad pieprasītais finansējums no projektu ienidzējiem ir gandrīz 600 000Ls un pieejamais finansējums ir 337 429,02 Ls. Lai gan finansējums pietiek nedaudz vairāk kā pusei projektu, varam droši teikt, ka rezultātā atlasīsies kvalitatīvākie un interesantākie projekti.

ELFLA fonds (iesniegto projektu skaits - 70, pieprasītais finansējums – 361932,49Ls, pieejamais finansējums - 191916Ls)

  • Rīcībā 1.1. tika iesniegti 16 projekti, pieprasītais finansējums ir 58867,86Ls.
  • Rīcībā 1.2. tika iesniegti 11 projekti, pieprasītais finansējums ir 85036,34Ls.
  • Rīcībā 2.1. tika iesniegti 26 projekti, pieprasītais finansējums ir 102882,81Ls.
  • Rīcībā 3.1. tika iesniegti 17 projekti, pieprasītais finansējums ir 115145,48Ls.


EZF fonds (Iesniegto projektu skaits – 29, pieprasītais finansējums – 237814,93Ls, pieejamais finansējums – 145513,02Ls)

  • Rīcībā 3.2. tika iesniegti 6 projekti, pieprasītais finansējums ir 51403.05Ls.
  • Rīcībā 4.1. tika iesniegti 8 projekti, pieprasītais finansējums ir 60894,47Ls.
  • Rīcībā 4.2. tika iesniegti 12 projekti, pieprasītais finansējums ir 103055,55Ls.
  • Rīcībā 4.3. tika iesniegti 3 projekti, pieprasītais finansējums ir 22461,86Ls.


Šogad, salīdzinot ar iepriekšējiem gadiem, ir arī daudz jaunu projektu iesniedzēju, kas liecina par aizvien aktīvāku iedzīvotāju iesaisti un līdzdalību dzīves kvalitātes veicināšanā. Cilvēki ir sapratuši, ka ar salīdzinoši nelieliem finanšu līdzekļiem var realizēt labas idejas un projektus, kas dod lielu ieguldījumu gan sabiedrības izaugsmē, gan teritorijas ilgtspejīgā attīstībā. 2011.gada projektu konkursā piedalījās 40 jaunas biedrības, kuras iesniedza savas projektu idejas. Lai gan uzņēmēji joprojām ir liela sāpe, šogad 3 jauni uzņēmēji iesniedza projektus savas uzņēmējdarbības attīstībai un izaugsmei. Mēs ļoti ceram, ka ar katru gadu uzņēmēju skaits tikai pieaugs un varēsim sagaidīt radošas un inovatīvas idejas gan jaunu darba vietu radīšanai, gan jaunu un inovatīvu produktu ražošanai.

Šogad arī paplašinājusies "Zied zeme" aktīvo projektu iesniedzēju teritorija, kur jaunas projektu idejas turpmāk varēsim redzēt gan Mazozolu, gan Ciemupes, gan Rembates apdzīvotajās teritorijās. Protams, vēl ir palikušas dažas "baltās" teritorijas, kur vēl nav piesaistīts finansējumus. Šīs ir Meņģeles un Taurupes apdzīvotās teritorijas. Aicinām nākamgad aktīvi piedalīties projekta konkursā, lai aktivizētu savas teritorijas iedzīvotājus savas dzīves kvalitātes veicināšanai lauku teritorijās.

 


Ar biedrības "Zied zeme" vērtēšanas rezultātiem var iepazīties šeit:
Ar cieņu,
PPP biedrības "Zied zeme"
administratīvais projekta vadītājs
Jānis Siliņš