Cik liels ir konkurss?

04.08.2011

Vēlaties uzzināt, cik liela varbūtība ir Jūsu projekta veiksmīgai apstiprināšanai? Uzzināt, cik liels ir konkurss katrā rīcībā? Visa informācija ir pieejama jau šodien!

2011.gada projektu konkursa ietvaros tika iesniegti 99 projektu pieteikumi par kopējo summu 858616,45Ls, t.sk., attiecināmās izmaksas 700244,26Ls. Pieprasītais publiskais finansējums ir 599747,42Ls. Tā kā uz šo projektu kārtu pieejamais finansējums ir gandrīz uz pusi mazāks, t.i., 337429,02Ls, tad atbalstīti tiks apmēram puse iesniegto projeku.

ELFLA fonds (pieprasītais finansējums – 361932,49Ls, pieejamais finansējums - 191916Ls)

  • Rīcībā 1.1. ir iesniegti 16 projekti, pieprasītais finansējums ir 58867,86Ls.  Konkurss šajā rīcībā ir 153%.
  • Rīcībā 1.2. ir iesniegti 11 projekti, pieprasītais finansējums ir 85036,34Ls. Konkurss šajā rīcībā ir 177%.
  • Rīcībā 2.1. ir iesniegti 26 projekti, pieprasītais finansējums ir 102882,81Ls. Konkurss šajā rīcībā ir 214%.
  • Rīcībā 3.1. ir iesniegti 17 projekti, pieprasītais finansējums ir 115145,48Ls. Konkurss šajā rīcībā ir 200%.


EZF fonds (Iesniegto projektu skaits – 29 (pieprasītais finansējums – 237814,93Ls, pieejamais finansējums – 145513,02Ls)

  • Rīcībā 3.2. ir iesniegti 6 projekti, pieprasītais finansējums ir 51403.05Ls. Konkurss šajā rīcībā ir 115%.
  • Rīcībā 4.1. ir iesniegti 8 projekti, pieprasītais finansējums ir 60894,47Ls. Konkurss šajā rīcībā ir 172%.
  • Rīcībā 4.2. ir iesniegti 12 projekti, pieprasītais finansējums ir 103055,55Ls. Konkurss šajā rīcībā ir 291%.
  • Rīcībā 4.3. ir iesniegti 3 projekti, pieprasītais finansējums ir 22461,86Ls. Konkurss šajā rīcībā ir 75%.


Visi projekti ir nodoti vertēšanai biedrības “Zied zeme” valdei. Atbilstība stratēģijai un rezultāti tiks publicēti augusta beigās www.ziedzeme.lv un sociālajos tīklos. Visi projekti tiks nodoti tālākai izvērtēšanai LAD.


Ar cieņu, 
Zied Zeme administrācija