Semināri projektu iesniedzējiem!

16.05.2011

Jūnija un jūlija mēnešos potenciāliem projektu iesniedzējiem būs iespēja apmeklēt seminārus par projektu sagatavošanu.

Semināri notiks sekojošos datumos:

  • 2.jūnijs - 16:00 - Ogres novada pašvaldība, Lielā zālē (3.stāvs), Brīvības iela 33, Ogrē
  • 15.jūnijs - 16:00 - Eizenšteina komunikāciju centrā, Ķeipenes stacija, Ķeipenes pagasts
  • 6.jūlijs - 16:00 - Lielvārdes kultūras nama 2.st. zālē, Parka iela 3, Lielvārde


Darba kārtība:

  • 16.00 - 16.10 Reģistrācija, iepazīšanās
  • 16.10 - 16.20 Informācija PPP biedrība „ Zied zeme” projektu konkursiem līdz šim realizētajiem projektiem. (I.Leja)
  • 16.20 - 16.40 Informācija par Rīcībām un vispārīgiem noteikumiem iesniedzējiem(I.Leja)
  • 16.40 - 17.30  Projektu veidlapas sagatavošana (J.Siliņš)
  • 17.30 - 17.50 Projekta iesniegumam nepieciešamie pavaddokumenti (J.Siliņš)
  • 17.50 - 18.10 Projektu vērtēšana, atlases kritēriji un projektu ieviešana (I.Leja)
  • 18.10 - 18.30 Jautājumi un atbildes


Ar cieņu, 
Zied zeme administrācija