Zied zeme projektu pieteikumu konkurss!!!

16.05.2011

PPP biedrība „Zied zeme” laika posmā no 22.jūnija līdz 22.jūlijam pieņems projektu pieteikumus!

Projektus pieņems sekojošās rīcībās:

1.1. Atbalsts iedzīvotāju apmācībai un izglītošanai personiskai izaugsmei un jaunu iemaņu iegūšanai. Finansējums 38 403,20 Ls
1.2. Atbalsts jauniešu un ģimeņu centru izveidei. Finanasējums 48 004,00 Ls
2.1. Atbalsts vietējo iniciatīvu grupu darbības nodrošināšanai un attīstībai. Fianansējums 48 004,00 Ls
3.1. Atbalsts nodarbinātības veicināšanai un pakalpojumu dažādošanai. Finansējums 57504,80 Ls
3.2. Atbalsts ar zivsaimniecību un tūrismu saistītas maza mēroga infrastruktūras un pakalpojumu attīstībai. Finansējums 44636,09 Ls
4.1. Atbalsts teritorijas labiekārtošanai. Finansējums 35 451,99 Ls
4.2. Atbalsts vietējas nozīmes brīvā laika pavadīšanas, sporta un kultūras objektu izveidei vai atjaunošanai. Finansējums 35421,36 Ls
4.3. Atbalsts pašvaldības ceļu būvniecībai vai rekonstrukcijai. Finansējums 30003,58 Ls

Ar rīcību mērķiem, to plānotajām darbībām, projektu vērtēšanas kritērijiem un minimālo punktu skaitu pozitīvā atzinuma saņemšanai par projekta iesniegumu ir iespējams iepazīties www.ziedzeme.lv, kā arī PPP biedrības „Zied zeme” birojā Lielvārdē, Raiņa ielā 11a, (1.stāvā)

Izmaiņas vērtēšans kritērijos skatīt ŠEIT.

Projekti jāiesniedz līdz 2011.gada 22.jūlijam plkst.17:00 PPP biedrības „Zied zeme” birojā Lielvārdē, Raiņa ielā 11a, (1.stāvā) vai konsultāciju punktā Eizenšteina komunikāciju centrā, Ķeipenē (Stacijas ēka), Ogres novads.

Papildus informācija pie:


Konsultācijas notiek trešdienās PPP biedrības „Zied zeme” birojā (Raiņa ielā 11a, Lielvārde) no plkst: 10.00 līdz 17.00.Radošu un sekmīgu projektu sagatavošanu!