PPP biedrība “Zied zeme” izsludina nepārtraukto projektu iesniegumu pieņemšanas kārtu!

2022-09-14

Kopā stratēģiskā mērķa “Labvēlīga vide uzņēmējdarbībai un vietējās ekonomikas stiprināšana” īstenošanai:  423 596.33  EUR. 

2016. gada pirmā LEADER konkursa projektu iesniegšana ir noslēgusies.

2016-06-07

Šis ir pirmais solis ceļā uz Sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģijas vīziju - ekonomiski un sociāli aktīva sabiedrība, pievilcīga dzīves vide, un radošas un profesionālas izaugsmes iespējas ikvienam teritorijas iedzīvotājam.

Tika saņemti 79 projektu iesniegumi: 39 projekti, kas plāno radīt jaunus vai attīstīt esošus uzņēmumus un veicinās labvēlīgu vidi uzņēmējdarbībai, kā arī 40 projekti, kas dažādos sabiedriskās aktivitātes, labiekārtos publisko infrastruktūras un attīstīs publisku pakalpojumus. 

Uzsākam konsultācijas par potenciālajiem LEADER projektiem

2016-02-10

PPP biedrība “Zied zeme” aicina uzņēmējus, topošos uzņēmējus, zemniekus, pārstrādātājus, NVO pārstāvjus un citus iedzīvotājus uz tikšanos, un konsultēties par potenciālajiem LEADER projektiem Sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģijas 2015-2020 ietvaros:

- Mazozolu pagasta pārvaldes ēkā – 17.februārī plkst. 13.00,

- Taurupes pagasta pārvaldes ēkā – 17. februārī plkst. 14.30,

- Meņģeles pagasta pārvaldes ēkā – 17. februārī plkst. 16.00,

- Madlienas pagasta pārvaldes ēkā (pārvaldes vadītāja kabinetā) – 18. februārī plkst. 13.00,

- Ķeipenes Tautas nama zālē – 18. februārī plkst. 14.30,

- Krapes pagasta pārvaldes ēkā – 18. februārī plkst. 16.00,

- Lauberes bibliotēkā – 19. februārī plkst. 13.00,

- Suntažu pagasta pārvaldē (3.stāva zālē) – 19. februārī plkst. 14.30,

- Ogresgala pagasta pārvaldes ēkā (2.stāva Mazajā zālē) - 19.februārī plkst. 16.00,

- Lielvārdes kultūras namā - 19. februārī plkst. 17:00

- Ogres novada pašvaldības ēkā (Ogrē, Brīvības ielā 33, 2.stāvā, mazajā zālē) – 22. februārī plkst. 17.00,

- Tīnūžu pagasta pārvaldē “Kraujas” – 24. februārī plkst. 11:00 (LLKC informatīvais seminārs)

- Suntažu kultūras namā – 25. februārī plkst. 11:00 (LLKC informatīvais seminārs)

 

Mājražošanas projektu realizētājiem!!!

2013-03-20

Apsveicam pirmos otrās kārtas mājražošanas projektu iesniedzējus, kuri jau ir saņēmuši Lauku atbalsta dienesta lēmumu par projekta iesnieguma apstiprināšanu! 

Lai nerastos liekas neskaidrības un sarežģījumi projekta realizācijas laikā, atgādinām dažas svarīgas lietas, kas tika minētas Jūsu lēmumā par projekta apstiprināšanu.

 

Iesniegti 5 mājražošanas projekti!

2012-11-30

Arī otrajā Mājražošanas projektu konkursā, tāpat kā iepriekšējā, tika saņemti 5 projektu pieteikumi par kopējo summu 32822.66Ls.

Izsludināts atkārtots projektu konkurss mājražošanas attīstībai!

2012-09-24

Projektu iesniegumu pieņemšana notiks no 2012.gada 29.oktobra līdz 2012.gada 29.novembrim!

Zināmi vērtēšanas rezultāti!

2012-08-12

Piedāvājam iespēju iepazīties ar 2012.gada projektu vērtēšanas rezultātiem!

Cik liels ir konkurss?

2012-07-16

Vēlaties uzzināt, cik liela varbūtība ir Jūsu projekta veiksmīgai apstiprināšanai? Uzzināt, cik liels ir konkurss katrā rīcībā? Uzzini to jau šodien!

Šogad saņemtas 94 projektu idejas!

2012-07-16

Līdzīgi kā pagājušajā gadā, kad tika iesniegti 99 projekti, šogad esam saņēmuši 94 projektu pieteikumus vietējās teritorijas attīstībai LEADER programmas ietvaros!

Semināri projektu iesniedzējiem!!!

2012-04-27

Lai savlaicīgi kvalitatīvi sagatavotu projekta pieteikumu 2012.gada projektu konkursam, aicinām apmeklēt seminārus par projektu dokumentācijas sagatavošanu!