Ķegumā piešķir papildus finansējumu NVO!

24.08.2011

Ķeguma novada pašvaldība "Iedzīvotāju iniciatīvas veicināšanas projektu konkursam" piešķir papildus finansējumu!

 

Ņemot vērā lielo iedzīvotāju atsaucību un iesniegto projektu sabiedrisko nozīmību, Ķeguma novada pašvaldības projektu izvērtēšanas komisija veica atkārtotu divdesmit, atlases pirmajā kārtā neatbalstīto projektu izvērtēšanu un rosināja paplašināt kopējo konkursa finansējuma apmēru, iesniedzot Finanšu komitejai priekšlikumus par atbalstu vēl pieciem iesniegtajiem projektiem, par kopējo summu 2200 latu. Ar Ķeguma novada domes 2011.gada 20.jūlija lēmumu atbalstu saņēma projekti:

  • „Lasīšanas veicināšanas programmas "Bērnu žūrija-2011" norises nodrošinājums Ķeguma novada bibliotēkā" (iesniedzējs - biedrība ''Grāmatu draugu klubs "Doma'') Ls 200,- apmērā;
  • „Dabas zinību un mājturības centra izveide" (Ingrīda Puišele) Ls 500,- apmērā;
  • „Pēdējais ceļš" (Vija Arāja, Birzgales bāriņtiesa) Ls 500,- apmērā;
  • „Sporta inventāra iegāde Tomes tautas nama veselības vingrošanas grupai" (Sarmīte Pugača, Tomes tautas nams) Ls 500,- apmērā;
  • „Ripo vesels" (Valija Skuja, Birzgales pamatskola) Ls 500,- apmērā;


Konkursā atbalstīto projektu realizācija rit pilnā sparā, jau realizēti trīs no šiem projektiem.

Pašā augusta sākumā Birzgales Tautas namā, ar projekta vadītājas Ritas Reinsones gādību un SIA „Birzgale K" atbalstu, savu vietu ieņēma digitālās klavieres, kas domātas Birzgales pašdarbības kolektīvu darbības un kvalitatīvas kultūras pasākumu norises nodrošināšanai. (projekts „Digitālo klavieru iegāde")

13.augustā projekta „Trīs, četri - reizē!" ietvaros norisinājās Birzgales pagasta sporta spēles, kurās aktīvi iesaistījās 57 pagasta iedzīvotāji - daudzsološs sākums sporta aktivitāšu tradīciju saglabāšanai un attīstībai.

Savukārt 18.augustā, ar noslēguma pasākumu bērniem un viņu vecākiem, svinīgi tika atklāts rekonstruētais bērnu rotaļu laukums Skolas ielā 4. Par drošu un sakārtotu vidi bērnu aktivitātēm jāpateicas projekta vadītājai un realizētājai Dacei Skrīvelei. (projekts „Bērnu rotaļu laukuma Skolas ielā 4, Ķegumā, rekonstrukcija")

Ar nepacietību gaidām arī pārējo projektu rezultātus. Lai izdodas!


Dace Soboļeva
Ķeguma novada domes
projektu koordinatore