Lielvārdes iedzīvotājiem ir iespēja realizēt projektus sadarbībā ar Lielvārdes Attīstības fondu!

16.05.2011

Katru gadu Lielvārdes Attīstības fonds izsludina projektu konnkursu, kurā var piedalīties Lielvārdes novada iedzīvotāji. 

Lielvārdes Attīstības fonds arī šogad izsludināja projektu konkursu ar mērķi veicināt Lielvārdes novada skolēnu aktivitāti sava novada un apkārtējās vides pilnveidošanā un uzlabošanā. Šī mērķa sasniegšanai Lielvārdes Attīstības fonda pārraudzībā un Sorosa Fonda finansētajā projekta „Labdarības apmācību programma Lielvārdes novada skolās” ietvaros tiek rīkots skolēnu konkurss „Bērni savam novadam!

Kopējā projektu konkursa summa šogad ir 3500,00 LS un maksimālais finansējuma apjoms vienam projektam ir līdz 500,00 Ls.