Ķeguma novada dome izsludina Iedzīvotāju iniciatīvas veicināšanas projektu konkursu

25.04.2013

Konkursa mērķis ir Ķeguma novada iedzīvotāju radošās iniciatīvas veicināšana kultūras, sporta un izglītības norisēs.

Konkursa mērķa sasniegšanai ir noteiktas šādas prioritātes:
1. Sporta un kultūras tradīciju saglabāšana, jaunu aktivitāšu radīšana.
2. Pieaugušo, jauniešu tālākizglītības un bērnu papildizglītības iespēju veicināšana, profesionālo pilnveides iespēju un programmu realizēšana tuvāk iedzīvotāju dzīves vietai.
3. Dzīves fiziskās un sociālās kvalitātes uzlabošana (piem. sabiedrībai svarīgas teritorijas labiekārtošana, kādas visiem nozīmīgas ēkas, telpas remontdarbi, sporta laukuma, bērnu rotaļu laukuma ierīkošana u.tml.)
Maksimālais finansējuma apmērs, kuru var piešķirt vienam projektam, ir 500 (pieci simti) latu. Līdzekļus projektu realizācijai piešķir konkursa kārtībā.  Atbalsta intensitāte ir 100 procenti no projekta attiecināmo izmaksu kopsummas, bet ne vairāk kā 500 latu vienam projektam.
Projektu iesniegumus var iesniegt no 2013.gada 29.aprīļa līdz 2013.gada 28.maija plkst. 17:00 Ķeguma novada domē, Lāčplēša ielā 1, Ķegums, LV-5020.
Projekti jāīsteno laika posmā no 2013.gada 15.jūnija līdz 2013.gada 15.decembrim.
Konkursā var piedalīties projekti, kuru realizācija notiek Ķeguma novadā un kuru rezultāti ir sabiedrisks ieguvums Ķeguma novadam, vai projekta rezultātu ieguvēji būs Ķeguma novada iedzīvotāji.
Konkursā var piedalīties fiziskas un juridiskas personas, kas deklarētas vai reģistrētas Ķeguma novada teritorijā, ar  ne vairāk kā 3 projektiem, ja tie atbilst konkursa mērķim. 
Konkursā kā projekta ierosinātājs nevar piedalīties pašvaldība vai tās iestāde. Projektu konkursa komisija nepieņem un neizskata pieteikumus no pretendentiem:
1. Kuriem ir nodokļu parādi;
2. Kuriem ir nenokārtotas līgumsaistības ar pašvaldību.

Ar projektu konkursa nolikumu var iepazīties un to saņemt Ķeguma novada domē pie lietvedības sekretāres tālr. 65038883; e-pasts: dome@kegums.lv, kā arī pašvaldības mājas lapā http://kegums.lv/page.php?id=92

 

Iepriekšējos projektu konkursos realizētās idejas

image, 260x173px, 10.64 KB

2012.gada projekts „Lai skan!”:  ansambļa „Tikai tā” dziesmu albūma „Tie ir mūsu sapņi” ieraksts CD, projekta vadītāja Monta Artihoviča

image, 503x369px, 26.27 KB

2011.gada projekts „Mazajam pacientam draudzīga vide”: bērnu stūrīša ierīkošana Ķeguma ambulances telpās, biedrība Starptautiskais Soroptimistu klubs „Ogre - Ķegums”, projekta vadītāja Sabīne Gudeiķe

image, 381x254px, 17.28 KB

2011.gada projekts ”Futbols Ķegumā”: tērpu un inventāra iegāde Ķeguma futbola komandai, projekta vadītājs Kaspars Salenieks.

image, 463x306px, 39.4 KB

2012.gada projekts „Ķeguma skolēnu un veco ļaužu starppaaudžu pieredzes nodošana”: radošās darbnīcas sociālās aprūpes centra iemītniekiem ar Ķeguma skolēnu līdzdalību skolotāja pārraudzībā, SIA „Tote”, projekta vadītāja Ilze Avotiņa