Izvērtēti 15. nepārtrauktās kārtas projektu iesniegumi!

19.10.2023

No 16.jūnija bija izsludināts LEADER projektu konkurss PPP biedrības Zied zeme Sabiedrības virzītas vietējas attīstības stratēģijas ietvaros organizēts LEADER projektu konkurss.

RĪcībai 1.2.  Atbalsts lauksaimniecības produktu pārstrādei, tai skaitā pašu saražotās produkcijas iepakošanai, to realizēšanai tirgū un kvalitatīvu darba apstākļu radīšanai.

Izludinātā summa ideju realizēšanai: 100 000 EUR 

Saņemti 4 projektu iesniegumi, par kopējo summu 80535.45 EUR. 

Projektu iesniedzēji paredz lauksaimniecības produktu pārstrādi gan alhokolisko dzērienu ražošanu, gan vitaminizētu tēju, gan dārzeņu pārstrādi.

Apskatīt projektu sarakstu un rezultātus.

Par Rīcības 1.1. "Atbalsts jaunu produktu un pakalpojumu radīšanai, esošo produktu un pakalpojumu attīstīšanai, to realizēšanai tirgū un kvalitatīvu darba apstākļu radīšanai" rezultātiem vairāk lasīt šeit.

Vēlam veiksmi projektu īstenošanā un panākumus uzņēmējdarbībā!

Ja rodas papildus jautājumi, lūdzu sazināties ar Lindu Cīruli, zvanot +371 25623775 vai rakstot linda@ziedzeme.lv