PPP biedrības "Zied zeme" 2022. gada pārskats

28.03.2023

24. martā Tomes Zivjaudzētavā norisinājās PPP biedrības "Zied zeme" Biedru Sapulce, kurā tika apstiprināts biedrības 2022. gada pārskats, kuru sagatavoja biedrības valde. 

PPP biedrības "Zied zeme" gada pārskatā ir apkopots visas biedrības īstenotās aktivitātes 2022. gadā. Pārskatā iekļauta informācija par:

  • Starptautiskajiem sadarbības projektiem -  "Smart Villages LEADER Network", "Local CraftUp" un "European cooperation project of coworking spaces".
  • Nacionālā līmeņa sadarbības projektiem  - "KOPA / Kopienu pārdomāta attīstība"
  • LEADER pieejas īstenošanu, izsludinot nepārtraukto LEADER projektu pieņemšanu
  • Kopfinansēsanas platformu Projektubanka.lv, publicējot 24 projektus no 76 iesniegtā projekta
  • Organizācijas svarīgākie sasniegumi pārskata gadā un tās attīstības perspektīvas
2022. gada pārskata saturs:
  • Vadības ziņojums 3.lpp.
  • Finanšu pārskats 15.lpp.
  • Finanšu pārskata pielikums 18.lpp.
  • Administratīvo izdevumu pārskats 23.lpp.

 

Gada pārskata latviešu valodā pieejams šeit:

PPP biedrības "Zied zeme" 2022. gada pārskats. 

 

image, 452x71px, 28.81 KB

Publisko un privāto partnerattiecību biedrība „Zied zeme” īsteno Sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.–2020. gadam apakšpasākumā "Vietējās rīcības grupas darbības nodrošināšana un teritorijas aktivizēšana". Vairāk informācijas par Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai pieejams Eiropas Komisijas tīmekļa vietnē.