Sabiedrības virzīta vietējās attīstības stratēģija 2023-2027

17.02.2023

Vietējā rīcības grupa Publisko un privāto partnerattiecību biedrība “Zied zeme”, pateicoties Lauku Atbalsta dienesta atbalstam, tuvāko 6 mēnešu laikā izstrādās sabiedrības virzītu vietējās attīstības stratēģiju 2023.-2027., kuru īstenos Ogres novadā, izņemtot Ogres pilsētu.

15. februārī vietējā rīcības grupa Publisko un privāto partnerattiecību biedrība “Zied zeme” saņēma lēmumu par projekta iesnieguma Nr. 22-00-A0190A-000025 apstiprinājumu - atbalsta piešķiršanu sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģijas 2023. – 2027. gadam izstrādāšanai.

Izsakām lielu pateicību visiem mūsu biedriem un atbalstītājiem, kas tic mūsu idejai par pilsonisko sabiedrību!

Sabiedrības virzītas vietējās attīstības pieejas galvenie mērķi un uzdevumi ir sniegt atbalstu lauku kopienu ilgtspēju veicinošām vietējās attīstības iniciatīvām, uzlabojot sociālo situāciju laukos, veidojot labvēlīgu vidi dzīvošanai, uzņēmējdarbībai un lauku teritoriju attīstībai. 

Jau tuvākajās dienās uzsāksim intensīvu darbu, lai izstrādātu jaunā plānošanas perioda teritorijas attīstības stratēģiju. Stratēģijas dokuments jāizstradā 6 mēnešu laikā. Šajā periodā noteikti aicināsim arī vietējos iedzīvotājus paust savu viedokli par prioritātēm vietējās sabiedrības grupās.

Noteiktā darbības teritorija stratēģijas īstenošanai ir Ogres novads, izņemtot Ogres pilsētu.