Projektu vērtēšanas rezultāti Rīcībā 1.1.

29.12.2022

LAP pasākuma „Atbalsts LEADER vietējai attīstībai (sabiedrības virzīta vietējā attīstība)” Publisko un privāto partnerattiecību biedrība “Zied zeme” nepārtrauktā kārta (projektu iesniegumi, kas saņemti laika posmā no 01.11.2022.-20.11.2022.)

Izvērtēti Rīcībā 1.1. " Atbalsts jaunu produktu un pakalpojumu radīšanai, esošo produktu un pakalpojumu attīstīšanai, to realizēšanai tirgū un kvalitatīvu darba apstākļu radīšanai"  izsludināšanas dienās no 1.11.-20.11.2022. saņemtie 8 projekti. Projektu kopējais reģistrētais finansējums ir 152 635.38 EUR, kas par 118 747.67 EUR pārsniedz pieejamo.

Bet PPP biedrībai Zied zeme ir pieejams neapgūtais finansējuma atlikums, kas veidojies no projektu iesniedzēju pārtrauktajām saistībām vai neattiecināmajām izmaksām. Atlikums veidojies, pēc aktuālās projektu kārtas izludināšanas, tādejādi, PPP biedrībai Zied zeme ir iespēja nodrošināt finansējuma pieejamību apstiprinātajiem projektiem, attiecīgi, pieņemot lēmumu par finansējuma novirzīšanu to atbalstam.

Attiecīgi, saskaņā ar padomes sēdē pieņemto lēmumu par projektu apstiprināšanu, Rīcībā 1.1. "Atbalsts jaunu produktu un pakalpojumu radīšanai, esošo produktu un pakalpojumu attīstīšanai, to realizēšanai tirgū un kvalitatīvu darba apstākļu radīšanai" 6 projekti, kuri vērtējumā saņēmuši minimālo punktu skaitu, tiek novirzīts  LEADER projektu brīvo finasējumus 81 149 13 EUR apmērā!

Projektu vērtēšanas rezultāti

Projektu vērtēšanas rezultāti projektiem laika periodā 16.10.-31.10.2022.

Vēlam veiksmi projektu īstenošanā! 

 

Papildu informācija:

Linda Cīrule,

SVVA administratīvā vadītāja. 

Tālruņa nr. 25623775

E-pasts: linda@ziedzeme.lv