Apmācības „Sadarbības iespējas jaunatnes darbiniekiem Zemgalē”

17.10.2011

V/A „Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra” Latvijas un Šveices sadarbības programmas „Atbalsts jaunatnes iniciatīvu attīstībai attālos vai mazattīstītos reģionos” ietvaros aicina piedalīties apmācībās Zemgales reģiona jaunatnes darbiniekus. Apmācības notiks no 2011.gada 10. līdz 12.novembrim, Ķeguma novada, Birzgales pagasta viesu namā „Zaķi”. Pieteikšanās līdz 26.oktobrim.

Apmācību mērķis ir izveidot atbalsta un sadarbības tīklu Zemgales plānošanas reģiona jaunatnes darbinieku, NVO pārstāvju un citu jaunatnes darbā iesaistīto personu starpā, lai veicinātu jauniešu aktīvu iesaistīšanos un iniciatīvu rašanos šajā reģionā. Lai pieteiktos apmācībām, aizpildiet pieteikuma anketu līdz 2011.gada 26.oktobra plkst.17:00 nosūtiet to uz e-pastu: brfonds@gmail.com vai pa pastu uz: Nodibinājums „Baltijas Reģionālais fonds”, Brīvības iela 386/3-14, Rīga, LV-1024.

Apmācību uzdevumi:

  • Izveidot drošu un atbalstošu vidi, kas veicinātu mācīšanos, pieredzes apmaiņu un tīklošanos dalībnieku starpā ne tikai apmācību laikā, bet arī veicinātu sadarbību turpmāk;
  • Veicināt viedokļu apmaiņu dalībnieku starpā par labajām un sliktajām praksēm jaunatnes darbā, realizējot dažādas iniciatīvas un projektus, kā arī par jaunatnes darbu reģionos, jauniešu vajadzībām un jaunatnes darbinieku spēju tās identificēt un apmierināt;
  • Sniegt dalībniekiem iespēju veidot kopīgu apziņu piederībai vienam plānošanas reģionam – Zemgalei – atklāt kopīgo un atšķirīgo.

Apmācības vadīs neformālās izglītības apmācītāji Rudīte Muraševa un Ieva Grundšteine. Apmācībās tiks izmantotas daudzveidīgas interaktīvas metodes un dalīšanās pieredzē, kā arī pēc apmācībām dalībniekiem būs iespēja saņemt sertifikātu par dalību apmācībās. Aģentūra sedz uzturēšanās, ēdināšanas un apmācību izdevumus, savukārt dalībniekiem jāsedz tikai ceļa izdevumi nokļūšanai uz/no apmācību vietu.

Dalībnieku profils: Zemgales reģiona jaunatnes darbinieki un/vai izglītības iestāžu un nevalstisko organizāciju pārstāvji, kas ikdienā strādā ar jauniešiem.

Maksimālais dalībnieku skaits apmācībās ir ierobežots. Dalībnieku pieteikuma anketas izvērtēs dalībnieku atlases komisija. Atbilde par piedalīšanos apmācībās tiks sniegta līdz 2011.gada 2.novembrim katram personīgi.

Atklāta konkursa nolikumu pretendentu atlasei skatīt šeit!

Ja Jums rodas jautājumi vai neskaidrības, lūdzu, rakstiet vai zvaniet:
Ginta Salmiņa
V/A „Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra” reģionālais sadarbības partneris Zemgales apmācībām
Tālr.: 29256888
brfonds@gmail.com


Latvijas - Šveices sadarbības programmu „Atbalsts jaunatnes iniciatīvu attīstībai attālos vai mazattīstītos reģionos” finansē Šveices Konfederācija no Latvijas un Šveices sadarbības programmas līdzekļiem paplašinātajai Eiropas Savienībai. Vairāk informācijas par Latvijas un Šveices sadarbības programmu „Atbalsts jaunatnes iniciatīvu attīstībai attālos vai mazattīstītos reģionos” meklējiet mājas lapā: www.jaunatne.gov.lv