"Atbalsts jauniešu radošām iniciatīvām!"

17.10.2011

V/a „Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra” Latvijas un Šveices sadarbības programmas „Atbalsts jaunatnes iniciatīvu attīstībai attālos vai mazattīstītos reģionos” ietvaros sadarbībā ar Rīgas reģionālo koordinatoru SIA „PAC Agenda” aicina pieteikties Zied Zeme darbības reģiona pašvaldību jaunatnes darbā iesaistīto personu apmācībām ”Atbalsts jauniešu radošām iniciatīvām”.

Norises vieta un laiks: Rāmavas muiža, Rāmava, Ķekavas novads, 2011.gada 22. - 24.novembris. Pieteikšanās līdz 4.novembrim!

Šo apmācību mērķis ir jaunatnes darbinieku, pedagogu, NVO pārstāvju un citu jaunatnes darbā iesaistīto personu kompetenču attīstība, kas sekmētu jauniešu radošo iniciatīvu izpausmes un aktīvu iesaistīšanos jaunatnes darbā Rīgas plānošanas reģionā.

Apmācību ietvaros tiks apskatītas sekojošas tēmas:

  • esošā situācija jaunatnes darba organizēšanā Rīgas reģionā;
  • ideālais jaunatnes darbinieka / jauniešu līdera profils;
  • kas jauniešus motivē un kas demotivē līdzdarboties un radoši izpausties;
  • kā vislabāk komunicēt ar jauniešu auditoriju;
  • ideālais sadarbības modelis starp jaunatnes darbā iesaistītajām pusēm;
  • radošas un inovatīvas metodes jauniešu iesaistīšanai;
  • kā padarīt jaunatnes darbu reģionā redzamāku citiem;
  • kādi resursi ir nepieciešami jaunatnes darba attīstībai un kā tos piesaistīt;


Apmācībām aicināti pieteikties Rīgas reģiona pašvaldību jaunatnes centru darbinieki, vispārējās, speciālās un profesionālās izglītības iestāžu pedagogi, Rīgas reģiona nevalstisko organizāciju, kas strādā ar jauniešiem, darbinieki un brīvprātīgie.

Apmācības vadīs Inese Šubēvica (biedrība „Jaunatnes līderu koalīcija”) un Estere Birziņa (SIA „Mācību un konsultāciju centrs ABC”)

Apmācības ir bezmaksas. Aģentūra sedz uzturēšanās, ēdināšanas un apmācību izdevumus, taču ceļa izdevumus uz norises vietu jāsedz dalībniekiem pašiem. Apmācības notiks Rāmavas muižā (www.ramavasmuiza.lv).

Lai pieteiktos apmācībām, lūdzu, aizpildiet pieteikuma anketu un līdz 2011.gada 4.novembrim nosūtiet uz e-pastu pacagenda@pacagenda.lv, pa faksu 67704696 vai uz pasta adresi Albatrosu iela 26-46, Rīga, LV-1030.

Nolikums pretendentu atlasei!

Detalizēta informācija par apmācībām www.jaunatne.gov.lv un www.pacagenda.lv


Ja rodas papildus jautājumi, lūdzu, zvaniet vai rakstiet:
Sarmīte Tīse
Tālr. 22010175 
e-pasts: pacagenda@pacagenda.lv


Vairāk informācijas par Latvijas un Šveices sadarbības programmu „Atbalsts jaunatnes iniciatīvu attīstībai attālos vai mazattīstītos reģionos” meklējiet mājas lapā: www.jaunatne.gov.lv! Latvijas – Šveices sadarbības programmu „Atbalsts jaunatnes iniciatīvu attīstībai attālos vai mazattīstītos reģionos” finansē Šveices Konfederācija no Latvijas un Šveices sadarbības programmas līdzekļiem paplašinātajai Eiropas Savienībai.