Jaunumi e-pastā

1.kārtas LEADER projektu konkursa rezultāti

29.06.2016

20.jūnijā padomes sēdē Māris Cīrulis ziņo: "saskaņā ar normatīvajiem aktiem par valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanu lauku attīstībai apakšpasākumam "Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju" vērtēšanas komisija ir izvērtējusi projektu atbilstību PPP biedrība “Zied zeme” sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģijai 2015-2020 un sarindojusi projektus atbilstoši iegūto punktu skaitam."  Padome balsojot, pieņem sekojošus lēmumus:

Lasīt vairāk

2016. gada pirmā LEADER konkursa projektu iesniegšana ir noslēgusies.

07.06.2016

Šis ir pirmais solis ceļā uz Sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģijas vīziju - ekonomiski un sociāli aktīva sabiedrība, pievilcīga dzīves vide, un radošas un profesionālas izaugsmes iespējas ikvienam teritorijas iedzīvotājam.

Tika saņemti 79 projektu iesniegumi: 39 projekti, kas plāno radīt jaunus vai attīstīt esošus uzņēmumus un veicinās labvēlīgu vidi uzņēmējdarbībai, kā arī 40 projekti, kas dažādos sabiedriskās aktivitātes, labiekārtos publisko infrastruktūras un attīstīs publisku pakalpojumus. 

Lasīt vairāk

Estonian LEADER 2014-2020 has officially started!

22.04.2016

Since April 1, 2016 the Estonian LAGs have all necessary authorization and budget for the period 2014-2020 to implement their strategies:

- to develop the region

- to select individual LEADER projects

- to start LEADER transnational co-operation projects.

Lasīt vairāk

Uzsākam konsultācijas par potenciālajiem LEADER projektiem

10.02.2016

PPP biedrība “Zied zeme” aicina uzņēmējus, topošos uzņēmējus, zemniekus, pārstrādātājus, NVO pārstāvjus un citus iedzīvotājus uz tikšanos, un konsultēties par potenciālajiem LEADER projektiem Sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģijas 2015-2020 ietvaros:

- Mazozolu pagasta pārvaldes ēkā – 17.februārī plkst. 13.00,

- Taurupes pagasta pārvaldes ēkā – 17. februārī plkst. 14.30,

- Meņģeles pagasta pārvaldes ēkā – 17. februārī plkst. 16.00,

- Madlienas pagasta pārvaldes ēkā (pārvaldes vadītāja kabinetā) – 18. februārī plkst. 13.00,

- Ķeipenes Tautas nama zālē – 18. februārī plkst. 14.30,

- Krapes pagasta pārvaldes ēkā – 18. februārī plkst. 16.00,

- Lauberes bibliotēkā – 19. februārī plkst. 13.00,

- Suntažu pagasta pārvaldē (3.stāva zālē) – 19. februārī plkst. 14.30,

- Ogresgala pagasta pārvaldes ēkā (2.stāva Mazajā zālē) - 19.februārī plkst. 16.00,

- Lielvārdes kultūras namā - 19. februārī plkst. 17:00

- Ogres novada pašvaldības ēkā (Ogrē, Brīvības ielā 33, 2.stāvā, mazajā zālē) – 22. februārī plkst. 17.00,

- Tīnūžu pagasta pārvaldē “Kraujas” – 24. februārī plkst. 11:00 (LLKC informatīvais seminārs)

- Suntažu kultūras namā – 25. februārī plkst. 11:00 (LLKC informatīvais seminārs)

 

Lasīt vairāk

PPP biedrība “Zied zeme” SVVA 2015-2020 sabiedriskā apspriešana

02.11.2015

​I​r noslēdzies viens Sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģijas izstrādes posms. PPP biedrība "Zied zeme“ administrācija un ​Padomes ​darba grupa ir sagatavojusi Sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģijas 2015-2020 pirmo redakciju, kuru nododam sabiedriskajai apspriešana.

Lasīt vairāk

Ogres, Ikšķiles, Ķeguma un Lielvārdes iedzīvotāji rada idejas nākamajiem pieciem gadiem

07.04.2015

PPP biedrība Zied zeme semināros – forumos tikās ar Ogres, Ikšķiles, Ķeguma un Lielvārdes iedzīvotājiem, lai noskaidrotu, kādai jābūt reģiona attīstībai nākamajos piecos gados. Iedzīvotāju idejas apkopotā veidā tiks iekļautas Zied zeme jaunajā piecgades stratēģijā, kurā būs noteiktas prioritātes, kurus virzienus atbalstīt ar finansējumu.

Lasīt vairāk

Par nākamo plānošanas periodu 2014-2020 un jauniem projektu konkursiem

28.01.2015

LEADER pasākuma ieviešanas grafiks paredz jaunu Vietējo attīstības strateģiju sagatavošanu un atlasi, kas turpināsies līdz 2015. gada vidum. Pēc tam Zied zeme varēs organizēt projektu konkursus. Šobrīd nav iespējams nosaukt konkrētu datumu, kad būs pieejami jaunie LEADER projektu konkursi, taču saskaņā ar Lauku atbalsta dienesta pausto viedokli tas varētu notik 2015. gada beigās vai 2016. gada sākumā.

Lasīt vairāk