Jaunumi e-pastā

No 7.novembra varēs pieteikties atbalsta saņemšanai 3 investīciju atbalsta pasākumos "Atbalsts ieguldījumiem lauku saimniecībās"

24.10.2017

Laika posmā no 7. novembra līdz 7. decembrim var pieteikties atbalsta saņemšanai trīs investīciju atbalsta pasākumos "Atbalsts ieguldījumiem lauku saimniecībās", "Atbalsts ieguldījumiem pārstrādē" un "Atbalsts ieguldījumiem lauksaimniecības un mežsaimniecības infrastruktūras attīstībā". 

Lasīt vairāk

Apbalvoti konkursa «Sējējs 2017» laureāti

15.10.2017

Piektdien, 13. oktobrī, kultūras pilī "Ziemeļblāzma" tika sveikti konkursa "Sējējs 2017" laureāti un veicināšanas balvas saņēmēji – lauksaimnieki, tostarp arī jaunie zemnieki, pārtikas ražotāji un mazpulki.

Lasīt vairāk

Vietēja mēroga sadarbības projekts veicinās Daugavas upes baseina ekonomiskā potenciāla attīstību
 

05.09.2017

Projekts paredz veicināt publisko un privāto personu (vietējo rīcības grupu, pašvaldību, komersantu, tūrisma aģentūru, biedrību u.c.), kas piekļaujas Daugavas upei, sadarbību un pieredzes apmaiņu ar mērķi izstrādāt Daugavas upes baseina ilgtermiņa attīstības plānu un īstenot 2 gadu rīcības programmu, kas veicinātu ekonomisko potenciālu, tūrisma aktivitātes, uzņēmējdarbības attīstību un nodarbinātību.

Lasīt vairāk

Jauns sadarbības projekts veicinās mājražošanas un amatniecības attīstību

05.09.2017

 

Projekta mērķis ir attīstīt mājražošanu un amatniecību vietējās rīcības grupās, iesaistot tūrisma un kultūras pasākumos, veicinot sadarbību starp nozarēm un izstrādājot inovatīvus produktus un pakalpojumus vietējiem iedzīvotājiem un tūristiem. Projekta aprakstā ir norādīts, ka sadarbības projekts sniegs ne tikai jaunas darba vietas (potenciālie mazie ražotāji), bet arī radīs jaunas preces, produktus un pakalpojums.   

Partneru tikšanās sadarbības valstī tiks organizēta tā, ka tikšanās notiks kāda vietējā pasākuma/ vietējā festivāla laikā (līdzīgi kā Latvijā ir plānots Gardēžu festivāls sadarbības partneriem, kurš iespēju robežās tiks organizēts kāda pasākuma ietvaros (ja iespējams) tādejādi nodrošinot pēc iespējas lielāku projekta rezonansi) lai Latvijas delegācijai būtu iespēja ne tikai demonstrēt (ierobežotam dalībnieku lokam) bet arī tirgot savu produkciju (piem., visiem ciema interesentiem).

Sadarbības partneri nodrošinās meistarklases Latvijas pārstāvjiem - tādejādi gūstot pieredzi par tradicionāla produkta radīšanu un iespēju gūt zināšanu pārnesi. 

Meistarklašu rezultātā tiks radīts kopīgs produkts, prototips.

Tiks veidota kopīga izstāde. 

Tiks nodrošināta zināšanu pārnese tēmas 'mājas restorāns" 'ietvaros, kas ir kopīga partneru īstenota aktivitāte. Ir partneri, kuru valsts teritorijās jau tiek īstenotā šāda kustība, ir partneri pie kuriem šāda kustība mentalitātes dēļ nav iespējama, bet tiks meklēti ekvivalenti veidi, kā veicināt vietējo produktu patēriņu un pārdošanas apjoma kāpumu vietējam uzņēmumiem. 

Lai nodrošinātu maksimālu efektu mērķa sasniegšanai tik rīkota nometne, kuras nozīmi raksturo sekojoša metafora “Projekta ietvaros mēs iedodam ne tikai makšķeri (ar to saprotot visas starptautiskās aktivitātes, kas tiek īstenotas), bet arī apmācām, instruējam, kā to makšķeri lietot, lai noķertu pēc iespējas vairāk zivis”.

Tāpēc nometnes saturu veido praktiskās apmācības, kuras nodrošina nozares pārstāvji. 

Tāpēc projektā ir paredzēta mājražotāju sadarbība ar zinātniekiem, uztura speciālistiem, māksliniekiem un citiem nozaru speciālistiem. Šo tikšanos nodrošinās 3 dienu nometne Latvijā. Nometnes dalībnieki: esošie un potenciālie amatnieki, mājražotāji. Paredzamie lektori sniegs gan praktiskas zināšanas par produktu pozicionēšanu tirgū, gan stāsta nozīmi produkta pārdošanā, gan informāciju par jaunajām tehnoloģijām un risinājumiem, kuri pieejami pie LLU laboratorijās, gan sanitārajām prasībām, kādas ir jāievēro tiem projekta dalībniekiem, kuri plāno atvērt savas saimniecības ‘mājas restorānu’ kustība, gan pasākumu dekorators, stilists, kura zināšanas ir nozīmīgas projekta ietvaros tieši ‘mājas restorānu’ kustības un degustāciju saimniecības ietvaros.

Nometnes norises laiks ir jāplāno pēc pirmās pieredzes apmaiņas vizītes, kad ir gūtie pirmie iespaidi pie sadarbības partneriem un gūtas pirmās atziņas: kā lektori, kuri, dalīsies savā pieredzē, tiks pieaicināti pirmā pieredzes apmaiņas pasākuma dalībnieki. Viņiem tiks uzticēts vēstnešu pienākums: sniegt informāciju par iegūto pieredzi. Iedvesmot un, kopīgi ar nometnes dalībniekiem, izstrādāt konceptu par kopējo ceļojošo ekspozīciju: dažādu partneru reģionu rokdarbu krājumi, kas tiek parādīti noslēguma Gardēžu festivālā un dalībvalstīs, kurās vēl plānots piedalīties. Definēt projektā iesaistīto nacionālā mēroga partneru stirpās puses un veidu kā tās parādīt starptautiskā mērogā. Praktiski līdzdarboties zināšanu pārnesē un radīt jaunu produktu. Vai tie būs grieķu salāti ar kaņepju sēklām vai Latvijas maize ar olīvām, nav projekta rakstītāja kompetencē.

Idejas rodas - tās radot. Projekts nodrošinās apstākļus inovatīviem risinājumiem.

Nometne nodrošina nacionālā mērogā iesaistīto partneru tīklošanās un savstarpējo attiecību stiprināšanu, kas var būt par sadarbības pamatu nākotnē.

 

PPP biedrība Zied zeme vietējie mājražotāju un amatnieki ir aicināti iesaistīties ar projekta īstenošanu saistītās aktivitātes un pieredzes gūšanas pasākumos! 

 

Lai pieteiktos dalībai PPP biedrība Zied zeme ir jānosūta apraksts par savu saimniecību vai iecerēto biznesa projektu un motivācijas vēstule, kas apliecina ieinteresētību piedalīties iepriekš minētajās aktivitātēs.

Lasīt vairāk

4.kārtas (2017. gada 3. aprīlis-3.maijs) LEADER projektu konkursa rezultāti

07.06.2017

PPP biedrība "Zied zeme” saskaņā ar normatīvajiem aktiem par valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanu lauku attīstībai apakšpasākumam "Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju" ir izvērtējusi 4. projektu iesniegumu konkursa kārtā iesniegto projektu atbilstību Sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģijai 2015-2020.

No 37 vērtēšanai iesniegtiem projektiem pozitīvu vērtējumu ir ieguvis 21 projekts, attiecīgi 16 projekti nav savākuši apstiprināšanai nepieciešamo minimālo punktu skaitu. Šajā konkursa kārtā bija pieejams finansējums 299211.78 Euro euro apmērā, kas pilnībā tika apgūts.

Lasīt vairāk

Piesakies piedzīvojumu semināram "Amaze Me Leader" Somijā​! ​

08.05.2017

Meklējam jaunieti no 18-29 gadiem, kas pārstāvēs PPP biedrību „Zied zeme" piedzīvojumu seminārā/nometnē "Amaze Me Leader“ Somijā no 13.-20. augustam.

Amaze me Leader tiek organizēts līdzīgi, kā TV formāta realitātes šovs "Amazing Race“, taču bez sacensības, dalībnieki tiks sadalīti komandās, piešķirts auto, dienas maršruts pa LEADER finansētām organizācijām vai uzņēmumiem un ar dažādiem dienas uzdevumiem.

Šī piedzīvojumu semināra mērķis ir iesaistīt jauniešus Leader darbā, lauku attīstības jautājumos un veidot sadarbību starp Eiropas lauku jauniešiem.

 

Lasīt vairāk

PPP biedrība „Zied zeme“ 4. projektu konkursa kārtas pēdējā brīža konsultācijas

28.04.2017

Zied zeme birojā, Raiņa iela 11a, Lielvārde vai skype konferencē: maris_cirulis. Rezervē sev laiku zvanot: 29782159, vai rakstot: info@ziezeme.lv, vai atsūtot Facebook vēstuli.

Lasīt vairāk