Jaunumi e-pastā

Ikgadējas atskaites iesniegšana!

27.02.2013

Atgādinām, ka pēc projekta realizācijas ir jāiesniedz ikgadējas atskaites, kas nodrošina veiksmīgāku projektu uzraudzību un kontroli.

Lasīt vairāk

Sveicam projektu realizētājus!

26.02.2013

PPP biedrība "Zied zeme" sveic 2012.gada projektu realizētājus ar projekta apstiprināšanu Lauku atbalsta dienesta Lielrīgas reģiona lauksaimniecības pārvaldē.

Lasīt vairāk

Jaunieti, piesakies un gūsti darba pieredzi Zied zemē!

26.02.2013

NVA ir uzsākusi jaunu pasākumu, kas paredz sadarbībā ar nevalstisko sektoru sniegt iespēju jauniešiem vecumā no 18 līdz 24 gadiem 6 mēnešu garumā gūt darba pieredzi kādā nevalstiskā organizācijā. Šādu iespēju vēlamies dot arī mēs - Zied zeme!

Lasīt vairāk

Iznākusi Lauku Lapa Nr.2 (95) un Zivju Lapa Nr.1 (17)

25.02.2013

Iznākusi februāra mēneša „Lauku Lapa”, kurā apkopota informācija par aktualitātēm lauksaimniecības jomā, kā arī iznācis 2013.gada pirmais „Zivju Lapas” numurs, kurā apkopota informācija par aktualitātēm zivsaimniecības nozarē.

Lasīt vairāk

2012.gada projektu konkursa LAD vērtēšanas rezultāti!

06.02.2013

Lai gan 2012.gada projektu konkursa vērtēšanas process nedaudz ieilga sakarā ar vairāku projektu atkārtotām pārvērtēšanas procedūrām, lūdzam iepazīties ar LAD galīgajiem vērtēšanas rezultātiem!

Lasīt vairāk

LEADER Dižprojekts 2012 - Ķeguma pludmales labiekārtošana!

04.12.2012

Latvijas Vietējās rīcības grupas ar mērķi popularizēt LEADER pieeju un labākos projektu piemērus, Gulbenes lauku foruma „PIEREDZES SATEKA” laikā 6.-7.decembrī nominēja Latvijas LEADER Dižprojektu 2012.

Lasīt vairāk

Iesniegti 5 mājražošanas projekti!

30.11.2012

Arī otrajā Mājražošanas projektu konkursā, tāpat kā iepriekšējā, tika saņemti 5 projektu pieteikumi par kopējo summu 32822.66Ls.

Lasīt vairāk