“Mājražošana Latvijā = Mājražošana Zied zemē”

Lūdzam pieteikties dalībai bezmaksas semināram par mājražošanas nozares attīstību Latvijā, kas notiks 13.oktobrī Ķeguma tautas namā plkst.10:00!

Lai veiksmīgāk varētu progrnozēt dalībnieku skaitu, lūdzam aizpildīt zemāk prasīto informāciju!