Jaunumi e-pastā

Jaunumi

Visi jaunumi

29.06.2016.

2016.gada LEADER projektu konkursa rezultāti

20.jūnijā padomes sēdē Māris Cīrulis ziņo: "saskaņā ar normatīvajiem aktiem par valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanu lauku attīstībai apakšpasākumam "Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju" vērtēšanas komisija ir izvērtējusi projektu atbilstību PPP biedrība “Zied zeme” sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģijai 2015-2020 un sarindojusi projektus atbilstoši iegūto punktu skaitam."  Padome balsojot, pieņem sekojošus lēmumus: