Jaunumi e-pastā

Jaunumi

Visi jaunumi

23.08.2016.

Projektu iesniegumu pieņemšana no 2016. gada 3.oktobra līdz 3.novembrim

Sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģijas 2015-2020 otrajā projektu iesniegumu pieņemšanas kārtā piešķirtais atbalsta apmērs 366 000,00 Euro. 

Projektu iesniegumi tiks pieņemti sekojošās rīcībās:

1.2. Atbalsts lauksaimniecības produktu pārstrādei, tai skaitā pašu saražotās produkcijas iepakošanai, tās realizēšanai tirgū un kvalitatīvu darba apstākļu radīšanai - 150 000,00 Euro

1.3. Atbalsts vides radīšanai vai labiekārtošanai, kurā tiek realizēta vietējā produkcija, un jaunu realizācijas veidu īstenošana - 80 000,00 Euro

1.4. Atbalsts darbinieku kompetenču un produktivitātes celšanai - 46 000,00 Euro

2.2. Atbalsts sabiedrisko aktivitāšu dažādošanai vietējiem iedzīvotājiem - 90 000,00 Euro